ในยุคปัจจุบัน บุหรี่ไฟฟ้ากลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่ได้รับความนิยม หลายคนสงสัยว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนจริงหรือไม่

ความเหมือน:

 • นิโคติน: ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวน มีนิโคติน ซึ่งเสพติด
 • ผลต่อสุขภาพ: ทั้งสองชนิด ส่งผลต่อสุขภาพ
 • การเสพติด: ทั้งสองชนิด

ความแตกต่าง:

 • การเผาไหม้: บุหรี่ไฟฟ้า ไม่เผาไหม้
 • สารเคมี: บุหรี่ไฟฟ้า มีสารเคมี
 • ผลกระทบ: บุหรี่ไฟฟ้า มีผลกระทบ

อันตรายของบุหรี่มวน:

 • สารเคมี: มีสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด
 • มะเร็ง: เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งปอด
 • โรค: เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง

อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า:

 • สารเคมี: มีสารเคมี
 • ปอด: เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคปอด
 • หัวใจ: เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

สรุป:

 • บุหรี่ไฟฟ้า อันตรายน้อยกว่า บุหรี่มวน
 • แต่ บุหรี่ไฟฟ้า ไม่ปลอดภัย
 • ทางที่ดีที่สุด คือ เลิกสูบบุหรี่

By Myboss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *